Welcome to The Symbol Worldwide Store

ENERGIA-HANGOLÁS SOROZAT: Egyetemes Elme Fúzió Aktiválások és Összehangolások (Angol/Magyar) / ENERGY EVENT SERIES: Universal Mind Fusion Activations & Alignments (English/Hungarian)

Availability: In stock

$111.00

Quick Overview

Gyors áttekintés

Egyetemes Elme Fúzió Aktiválások és Összehangolások - négyrészes webinárium sorozat.

Nézd meg az Ajándék részt »

Új evolúciós fordulóponthoz érkeztünk. Mind egyéni, mind kollektív szinten készen állunk, hogy befogadjuk az Egyetemes Kalibrációs Háló alakjával és működésével kapcsolatos új tudás ajándékát, valamint azt, hogy miként alkalmazható mindez az energetikailag éber tudatú élet kialakításával kapcsolatos tennivalókra.

Az információk, aktiválások és összehangolódások az Egyetemes Elme Fúzió új sorozatában kivételesnek ígérkeznek… mivel mi is kivételesek vagyunk!

A webinárium sorozat négy 90 perces (rögzített) részből áll.

Előfeltétele: nincs - nyitott mindenki számára

A 4 részes képzés ára:
- Kedvezményes Főnix Képzési Díj november 21-ig: $88.00 (Normál Képzési Díj: $111.00)

Részletfizetés: 3 x 30.80 = $92.40 november 21-ig

Universal Mind Fusion Activations & Alignments - a four-part webinar series.

Watch the free event »

We have arrived at an important new evolutionary juncture. Individually and collectively, we are ready to receive a gift of new knowledge regarding the form and function of the Universal Calibration Lattice® and how it applies to all you are doing and becoming on your journey of living energetically aware.

The information, activations and alignments in this new series Universal Mind Fusion promise to be extraordinary... because we are extraordinary!

This webinar series is presented in four 90-minute segments (recorded).

Prerequisites: none - open to all

Tuition (includes all 4 parts):
- Special Early Phoenix Tuition until November 21st: $88.00 (Regular Tuition: $111.00)

Payment plan: 3 x 30.80 = $92.40 until November 21st

ENERGIA-HANGOLÁS SOROZAT: Egyetemes Elme Fúzió Aktiválások és Összehangolások (Angol/Magyar) / ENERGY EVENT SERIES: Universal Mind Fusion Activations & Alignments (English/Hungarian)

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

More Views

* Required Fields

$111.00

Details

“Egyetemes Elme Fúzió Aktiválások és Összehangolások”

Az Egyetemes Kalibrációs Háló találkozása az Egyetemes Elme Mezővel!

Új evolúciós fordulóponthoz érkeztünk. Mind egyéni, mind kollektív szinten készen állunk, hogy befogadjuk az Egyetemes Kalibrációs Háló alakjával és működésével kapcsolatos új tudás ajándékát, valamint azt, hogy miként alkalmazható mindez az energetikailag éber tudatú élet kialakításával kapcsolatos tennivalókra. Az ajándék hangolás alkalmával felderítjük és aktiváljuk az “Egyetemes Elme Fúzió” első új dinamikáját, az Egyetemes Kalibrációs Háló és az Egyetemes Elme Mező, avagy Kozmikus Háló (és további számos más megnevezés, mely mind az egyetemes energiák végtelen tengerére utal) közti kapcsolatot és érintkező felületet.

AJÁNDÉK HANGOLÁS:
1. rész: Egyetemes Elme Fúzió - Az Új Utak benned vannak - AKTIVÁLÁS2017 októberében már az “Egyetemes Elme Fúzió” új energia eszközeire való összpontosítással foglalkoztam. Ekkor olvastam egy igen érdekes cikket “A tudatosság új elmélete: az elme az agyhoz kapcsolódó mezőként létezik” címmel. Ez a teória arra sarkallt, hogy tovább kutassam és feltárjam, mi lehetséges számunkra most. A folyamat új információval szolgált az Egyetemes Kalibrációs Háló fontosságáról, valamint annak kibontakozó multidimenziós aspektusairól, hogy mit is jelent az energetikailag éber tudatú élet a mindennapokban.

Közös munkánk fókusza az, hogy együtt új formákat valóság-teremtsünk annak kifejezésére, hogy kik vagyunk most. Miként éljük általunk választott életünket nagyobb szabadságban? Azt gyakoroljuk, hogy mi választjuk az energiát, amit tudatosan mozgásba hozunk. Az érzelmek - a mozgásban lévő energia - új sávszélessége a kiteljesítettség új kifejezésmódjait nyitja meg továbbra is, mind egyénileg, mind kollektíven. Az információk, aktiválások és összehangolódások az Egyetemes Elme Fúzió új sorozatában kivételesnek ígérkeznek… mivel mi is kivételesek vagyunk!

Végtelen Szeretet, a bennem lévő Főnixtől a benned lévő Főnixnek,
Peggy Phoenix Dubro

ENERGIA-HANGOLÁS SOROZAT - “Egyetemes Elme Fúzió Aktiválások és Összehangolások”

Új dinamika és a fejlődés új eszközei a magad és mások számára, Főnix stílusban!

Peggy Phoenix Dubro átadásában

Angol nyelven, magyar tolmácsolással
A négyrészes sorozat a 4 videó felvételt, a letölthető aktiválási instrukciókat, valamint a privát Facebook csoport1 elérését tartalmazza.

Energia-hangolások:

1. rész: Egyetemes Elme Fúzió - Az Új Utak benned vannak - AKTIVÁLÁS (Felvételről) - AJÁNDÉK HANGOLÁS!

Az Új Utak benned vannak aktiválását fogadhatod be e mélyreható Főnix Inspirációk és Meglátások energia- hangolás alkalmával. Tapasztald meg az Egyetemes Kalibrációs Háló és Egyetemes Elme Mező közti érintkezési felületet! Ez az élmény azon képességedet gyorsítja fel, mellyel (többet) tudhatsz, cselekedhetsz és “kvantummá válhatsz” olyan új módokon, melyek egyedülállóan a sajátjaid!

2. rész: Egyetemes Elme Fúzió - Az Új Utak benned vannak - ÖSSZEHANGOLÁS (Felvételről)

Az Új Utak benned vannak összehangolását fogadhatod be, mely kiteljesedésedet növeli az előző aktiválások folytatásaként. Az összehangolás ugyanakkor felhatalmaz arra is, hogy Az Új Utak benned vannak aktiválásait másoknak is átadd, amennyiben ezt választod. Ez Főnix stílusú energia-eszköz, mely világos utasításokkal teljes, használata mélyreható, átadása pedig könnyű.

3. rész: Egyetemes Elme Fúzió - Az Új Utak körülötted mindenhol ott vannak - AKTIVÁLÁS (Felvételről)

Az Új Utak körülötted mindenhol ott vannak aktiválását fogadhatod be e különleges Főnix Inspirációk és Meglátások energia-hangolás alkalmával. Tapasztald meg a kvantum kreativitás örömteli tudatosságát, ahogy az Egyetmes Elme Mező új csatornáival érintkezel.

4. rész: Egyetemes Elme Fúzió - Az Új Utak körülötted mindenhol ott vannak – ÖSSZEHANGOLÁS (Felvételről)

Az Új Utak körülötted mindenhol ott vannak összehangolását fogadhatod be, mely kiteljesedésedet növeli az előző aktiválások folytatásaként. Az összehangolás ugyanakkor felhatalmaz arra is, hogy Az Új Utak körülötted mindenhol ott vannak aktiválásait másoknak is átadd, amennyiben ezt választod. Ez Főnix stílusú energia-eszköz, mely világos utasításokkal teljes, használata mélyreható, átadása pedig könnyű.


Az aktiválások és összehangolások azon szándékunk élő nyilatkozataként szolgálnak, miszerint résztveszünk az energetikailag éber tudatú élet új formáinak valóság-teremtésében. Valamint annak a meghívásnak a nyugtázása, amit az Univerzumtól kaptunk: hogy többek legyünk abból, akik vagyunk. Jó – evolúciós – szórakozást kívánok mindannyiunknak!

1Privát Facebook csoport – folyamatos támogatás egymás, valamint Peggy jelenlétében!

A 4 részes képzés ára :
- Kedvezményes Főnix Képzési Díj november 21-ig: $88.00 (Normál Képzési Díj: $111.00)


Részletfizetés: 3 x 30.80 = $92.40 november 21-ig:
Az 1. részlet azonnal esedékes.
A következő részlet az első után egy hónappal kerül levonásra.
Kattints ide a részletfizetéshez: hitel-, bankkártya vagy PayPal

Megjegyzés: miután az első részletfizetés megtörtént a PayPal-on, 24 órán belül küldjük a képzésen való részvétel információit.

“Universal Mind Fusion Activations & Alignments”

Universal Calibration Lattice meets Universal Mind Field!

We have arrived at an important new evolutionary juncture. Individually and collectively, we are ready to receive a gift of new knowledge regarding the form and function of the Universal Calibration Lattice® and how it applies to all you are doing and becoming on your journey of living energetically aware. In this free event we will explore and activate the first of the new dynamics of “Universal Mind Fusion”, the relationship and interface between the Universal Calibration Lattice® and the Universal Mind Field, also known as the Cosmic Lattice and various other names denoting the infinite sea of universal energies.

FREE EVENT:
Part 1: Universal Mind Fusion - The New Ways are Within YOU - ACTIVATIONBack in October of 2017 I was already developing the focus for the new energy tools of “Universal Mind Fusion”, when I read a most interesting article, "A New Theory of Consciousness; the mind exists as a field connected to the brain". This theory led me to do more research and exploration of what is possible for us now. This process revealed new information regarding the importance of Universal Calibration Lattice® and the developing multidimensional aspects of what it means to live energetically aware in our daily life.

The focus of our work together is in co-creating new ways to express who we are now. How do we live our lives of choice in greater freedom? We practice choosing the energy we consciously set into motion. This new bandwidth of emotions, energy in motion, continues to open new expressions of empowerment, individually and collectively. The information, activations and alignments in this new series Universal Mind Fusion promise to be extraordinary... because we are extraordinary!

Infinite Love from the Phoenix within me to the Phoenix within you,
Peggy Phoenix Dubro

ENERGY EVENT SERIES - “Universal Mind Fusion Activations & Alignments”

New dynamics and new evolutionary tools for yourself and others, Phoenix style!

Presented by Peggy Phoenix Dubro

Presented in English with Hungarian translation
This four-part course includes 4 video recordings, download of activation instructions and access to private a Facebook support page1

Energy Events:

Part 1: Universal Mind Fusion - The New Ways are Within YOU - ACTIVATION (Recorded) - FREE EVENT!

You will receive The New Ways are Within YOU activation during a profound Phoenix Inspiration and Insights energy session. Experience the new energy dynamics of the Universal Calibration Lattice interface with the Universal Mind Field. This experience will accelerate your ability to know, act, and “go quantum” in new ways that are uniquely yours!

Part 2: Universal Mind Fusion - The New Ways are Within YOU – ALIGNMENT (Recorded)

You will receive The New Ways are Within YOU alignment, empowering your own ability to continue the activation of The New Ways are Within YOU. This alignment also enables you to transmit the “The New Ways are Within YOU” activation to others if you choose. A Phoenix Style energy tool, complete with clear instructions, profound to use and easy to transmit.

Part 3: Universal Mind Fusion - The New Ways are All Around YOU – ACTIVATION (Recorded)

You will receive The New Ways are All Around YOU activation during a unique Phoenix Inspiration and Insights energy session. Experience the joyful consciousness of quantum creativity as you interface with new channels to the Universal Mind Field.

Part 4: Universal Mind Fusion - The New Ways are All Around YOU – ALIGNMENT (Recorded)

You will receive The New Ways are All Around YOU alignment, empowering your own ability to continue the activation of The New Ways are All Around YOU. This alignment also enables you to transmit the “The New Ways are All Around YOU” activation to others if you choose. A Phoenix Style energy tool, complete with clear instructions, profound to use and easy to transmit.


These activations and alignments are a living statement of our intentions to be part of co-creating the new ways as we live life energetically aware. And an acknowledgment of the invitation the Universe has extended to us to be more of who we are. Let's have some evolutionary fun!

1Private Facebook page – continuing support in the presence of one another, and in the presence of Peggy!

Tuition (includes all 4 parts):
- Special Early Phoenix Tuition until November 21st: $88.00 (Regular Tuition: $111.00)


Payment plan: 3 x 30.80 = $92.40 until November 21st:
1st Payment due immediately.
Subsequent payments charged beginning one month after 1st payment.
Go to this link for payment plan with Credit Card, Debit Card or Paypal

"There is a shift happening in the 3rd dimension that appears to be filled with change, fear, anxiety, and uncertainty. However, when you look at this shift in a quantum way, it includes healing, a balance of life, and even mastery. Looking through the lens of the Lattice is the quantum tool that will support you as you come to know yourself as the Quantum One throughout all the layers of your DNA. Oh, but we'll leave it to the teacher, Peggy, to tell you about this. [Kryon wink]"
Lee Carroll - Author, The Twelve Layers of DNA (An Esoteric Study of the Mastery Within)

“Peggy’s innovative work with the field of all life leads us to the place in ourselves where love, healing, and peace begin. Her techniques are practical, effective, and they work!”
Gregg Braden – Author of The Isaiah Effect, The God Code, The Divine Matrix, Deep Truth, The Turning Point

”Peggy sees humanity differently than most … she looks at you without judgment, and she looks at other teachers and other energy modalities without judgment. For she understands the integrity and the intent of the heart. And so it is that there has been no accident that this profound teacher is here today on the planet.”
Lee Carroll – Author of the Kryon material

“Peggy is a genuine and powerful voice for unity. Her love of humanity is unmistakable, unquestionable, and without question part of the age of empowerment in the family of humanity.”
Steve Rother - Author & Channel for The Group

“I met Peggy in Banff Canada in 1997, and received one of the most amazing healings of my life. The energy was utterly astonishing,so pure, so potent and so balancing...”
James Tyberonn - Author & Channel for Archangel Metatron

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.