Welcome to The Symbol Worldwide Store

ENERGIA-HANGOLÁS SOROZAT: Az Egyetemes Ember Szíve (Angol/Magyar) / Heart of the Universal Human (English/Hungarian)

Availability: In stock

$77.00

Quick Overview

Gyors áttekintés

Az Egyetemes Ember Szíve - Aktiválás és Összehangolás - háromrészes webinárium sorozat.

Nézd meg az Ajándék részt »

Három izgalmas élő energia-hangolás alkalmával egyedi csoport-koherenciát valóság-teremtünk,így ünnepelve kollektív egységünket, ugyanakkor felerősítjük értékes egyéniséged páratlan kifejeződését is. A Végtelen Szeretet élő, elektromos, átalakítő erejű energiájában felajánlva, a Valóság-teremtő Kalibrálódás folytatódik!

A webinárium sorozat egy 60 perces és két 90 perces részből áll (felvételről).

Előfeltétele: nincs - nyitott mindenki számára

A képzés ára (összes rész):
- $77.00

Heart of the Universal Human - Activation and Alignment - a three-part webinar series.

Watch the free event »

In three exciting live energy session/workshops we will co-create a unique group coherence, celebrating our collective unity while at the same time amplifying the unique expression of your precious individuality. Offered in the alive, electrical, transformative energy of Infinite Love, the Co-Creation Calibration continues!

This webinar series is presented in one 60-minute segment and two 90-minute segments (recorded).

Prerequisites: none - open to all

Tuition fee (includes all parts):
- $77.00

ENERGIA-HANGOLÁS SOROZAT: Az Egyetemes Ember Szíve (Angol/Magyar) / Heart of the Universal Human (English/Hungarian)

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

More Views

* Required Fields

$77.00

Details

“Az Egyetemes Ember Szíve - Aktiválás és Összehangolás”

Három izgalmas élő energia-hangolás alkalmával egyedi csoport-koherenciát valóság-teremtünk,így ünnepelve kollektív egységünket, ugyanakkor felerősítjük értékes egyéniséged páratlan kifejeződését is. A Végtelen Szeretet élő, elektromos, átalakítő erejű energiájában felajánlva, a Valóság-teremtő Kalibrálódás folytatódik!

Az 1. részben az Egyetemes Ember Szívének Aktiválását fogadhatod be egy igazán különleges Főnix Inspirációk és Meglátások energia-hangolás által, valamint új megértésre is szert tehetsz azzal kapcsolatban, hogy miért lehetséges ez éppen most.

A 2. részben az Egyetemes Ember Szívének Összehangolását fogadhatod be, mely képesít a további ön-aktiválásra, valamint instrukciókat tartalmaz az aktiválás másoknak való továbbadásához, ha azt választod. Az energia egy új eszköze, használata egyszerű, továbbadása könnyű.

Öröm számomra, hogy felajánlhatom neked ezt az új eszközt, saját és mások szolgálatában való használat céljából. Egy ideje már készültem e frekvenciára - fizikai, szellemi és érzelmi szinteken „takarítással”, tisztogatással. A környezetem rendezettebb, mint azt valaha is gondoltam volna. Az otthonomban még a szekrények is koherensek... koherens szekrények, mosoly. Amikor ennek az aktiválásnak és összehangolásnak az energiái először áramlani kezdtek, akkor még nem is láttam át, milyen gyorsan integrálhatók. Az egyéni, kollektív és planetáris energiák frekvenciái mind emelkednek az evolúciós megvilágosodás új sebességével. Ez a tökéletes idő a kvantumugráshoz a képességeinkben, valamint abban, hogy jobban értsük magunkat Egyetemes Emberként: mi lehetséges és mire képes az Egyetemes Ember?

Találkozzunk hát, aktiváljunk, hangolódjunk össze, és valóság-teremtsünk online, akár az élő adás alkalmával, akár a videó felvétel evolúciós varázslata által!

Szeretem eme új energia koherenciáját, és szeretem magunkat.

Peggy Phoenix Dubro

AJÁNDÉK RÉSZ: Az Egyetemes Ember SzíveENERGIA-HANGOLÁS SOROZAT - “Az Egyetemes Ember Szíve - Aktiválás és Összehangolás”

Peggy Phoenix Dubro átadásában

Angol nyelven, magyar tolmácsolással
A háromrészes sorozat 3 videó felvételt tartalmaz, valamint a privát Facebook csoport elérését1

Energia-hangolások:

Ajándék rész: Az Egyetemes Ember Szíve (Felvételről)

Az AJÁNDÉK részben Peggy bemutatja Az Egyetemes Ember Szíve Aktiválást és az Egyetemes Ember Szíve Összehangolást, valamint beszél ennek a könnyen elsajátítható és használható eszköznek a fontosságáról. Ezután pedig Főnix Inspriációk és Meglátásokban részesülünk, különleges energiaminták által.

1. rész: Az Egyetemes Ember Szíve - AKTIVÁLÁS Főnix Stílusban! (Felvételről)

Az 1. részben az Egyetemes Ember Szívének Aktiválását fogadhatod be egy igazán különleges Főnix Inspirációk és Meglátások energia-hangolás által, valamint új megértésre is szert tehetsz azzal kapcsolatban, hogy miért lehetséges ez éppen most.

2. rész: Az Egyetemes Ember Szíve - ÖSSZEHANGOLÁS Főnix Stílusban! (Felvételről)

A 2. részben az Egyetemes Ember Szívének Összehangolását fogadhatod be, mely képesít a további ön-aktiválásra, valamint instrukciókat tartalmaz az aktiválás másoknak való továbbadásához, ha azt választod. Az energia egy új eszköze, használata egyszerű, továbbadása könnyű.

1Privát Facebook oldal – egymás valamint Peggy jelenlétében való folyamatos támogatottság!

A képzés ára (összes rész):
- $77.00

“Heart of the Universal Human - Activation and Alignment”

In three exciting live energy session/workshops we will co-create a unique group coherence, celebrating our collective unity while at the same time amplifying the unique expression of your precious individuality. Offered in the alive, electrical, transformative energy of Infinite Love, the Co-Creation Calibration continues!

In Part 1 you will receive the Heart of the Universal Human Activation through a very special Phoenix Inspiration and Insights energy session and also gain a new understanding of why this is able to be happening now.

In Part 2 you will receive the Heart of the Universal Human Alignment, enabling your ability to continue to activate yourself and instructions if you choose to pass the activation on to others. A new energy tool, simple to use, easy to give.

I am delighted to offer this new tool for you to use for yourself and others. I have been preparing for this frequency of energy for quite some time now. Cleansing and clearing physically, mentally, emotionally. My surroundings are more organized than I ever thought possible. Even the closets in my home are coherent … coherent closets, smile. When the energies for this activation and alignment first started to flow, I didn’t realize how quickly they could be integrated. Personal, collective, and planetary energies are rising in frequency at a new speed of evolutionary enlightenment. This is the perfect time for a quantum leap in our abilities and to understand ourselves as Universal Humans, what is possible and what is a Universal Human able to do?

Let’s meet, activate, align and co-create online, via the evolutionary magic of the video replay!

Loving the coherence in this new energy and loving us.

Peggy Phoenix Dubro

FREE PART: Heart of the Universal HumanENERGY EVENT SERIES - “Heart of the Universal Human - Activation and Alignment”

Presented by Peggy Phoenix Dubro

Presented in English with Hungarian translation
This three-part course includes 3 video recordings and access to private a Facebook support page1

Energy Events:

Free Part: Heart of the Universal Human (Recorded)

In this FREE Part Peggy will introduce the Heart of the Universal Human Activation and Heart of the Universal Human Alignment, and will talk about the importance of this easily learnable and usable tool. Then we will receive Phoenix Inspirations and Insights, through special energy patterns.

Part 1: Heart of the Universal Human - ACTIVATION Phoenix Style! (Recorded)

In Part 1 you will receive the Heart of the Universal Human Activation through a very special Phoenix Inspiration and Insights energy session and also gain a new understanding of why this is able to be happening now.

Part 2: Heart of the Universal Human - ALIGNMENT Phoenix Style! (Recorded)

In Part 2 you will receive the Heart of the Universal Human Alignment, enabling your ability to continue to activate yourself and instructions if you choose to pass the activation on to others. A new energy tool, simple to use, easy to give.

1Private Facebook page – continuing support in the presence of one another, and in the presence of Peggy!

Tuition fee (includes all parts):
- $77.00

"There is a shift happening in the 3rd dimension that appears to be filled with change, fear, anxiety, and uncertainty. However, when you look at this shift in a quantum way, it includes healing, a balance of life, and even mastery. Looking through the lens of the Lattice is the quantum tool that will support you as you come to know yourself as the Quantum One throughout all the layers of your DNA. Oh, but we'll leave it to the teacher, Peggy, to tell you about this. [Kryon wink]"
Lee Carroll - Author, The Twelve Layers of DNA (An Esoteric Study of the Mastery Within)

“Peggy’s innovative work with the field of all life leads us to the place in ourselves where love, healing, and peace begin. Her techniques are practical, effective, and they work!”
Gregg Braden – Author of The Isaiah Effect, The God Code, The Divine Matrix, Deep Truth, The Turning Point

”Peggy sees humanity differently than most … she looks at you without judgment, and she looks at other teachers and other energy modalities without judgment. For she understands the integrity and the intent of the heart. And so it is that there has been no accident that this profound teacher is here today on the planet.”
Lee Carroll – Author of the Kryon material

“Peggy is a genuine and powerful voice for unity. Her love of humanity is unmistakable, unquestionable, and without question part of the age of empowerment in the family of humanity.”
Steve Rother - Author & Channel for The Group

“I met Peggy in Banff Canada in 1997, and received one of the most amazing healings of my life. The energy was utterly astonishing,so pure, so potent and so balancing...”
James Tyberonn - Author & Channel for Archangel Metatron

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.