Welcome to The Symbol Worldwide Store

ENERGIA-HANGOLÁS SOROZAT: EMF Kiegyenlítő Technika® Az Áldás Hídjai Kombinált Hangolások (Angol/Magyar) / ENERGY EVENT SERIES: EMF Balancing Technique® Bridges of Grace Combination Sessions (English/Hungarian)

Availability: In stock

$44.00

Quick Overview

Gyors áttekintés

For Registration in English, click here »

EMF Kiegyenlítő Technika® Az Áldás Hídjai Kombinált Hangolások - kétrészes webinárium sorozat.

Hogy felkészítsük személyes energiád 2019-re, két klasszikus EMF Kiegyenlítő Technika® hangolást ajánlok fel. Az energetikai “felhangolás” fókuszával és a multidimenziós módra való “beállítással” a 2019-ben előttünk álló lehetőségekre, az első négy EMF fázis rezonanciáját tapasztalhatod meg, két izgalmas és örömteli kombinált hangolásban! Az így együtt töltött időnket ugyancsak teljessé teszik majd a Főnix Inspirációk és Meglátások energiamintái. Tiszteld saját Főnix energiád egyedi kifejezését, és tapasztald meg létezésed alapvető oka iránti tudatos elkötelezettséged megújító és regeneráló energiáját.

A webinárium sorozat két 90 perces részből áll (felvételről).

Előfeltétele: nincs - nyitott mindenki számára

Energia Csereforgalom:
- I-II Fázisok Kombinált Energia-hangolás: $33.00
- III-IV Fázisok Kombinált Energia-hangolás: $33.00
- A két hangolás teljes energia csereforgalma: $66.00
- Mindkét hangolás egyedi Főnix Csomagban: $44.00

EMF Balancing Technique® Bridges of Grace Combination Sessions - a two-part webinar series.

To prepare your personal energy for 2019 I am offering 2 classical EMF Balancing Technique® sessions. With the focus on “tuning up” energetically and “tuning in” multidimensionally to the opportunities ahead in 2019, you will experience the unique resonance of the first four EMF phases in two exciting and joy-filled combination sessions! Our time together will also be filled with the supportive energy patterns of Phoenix Inspirations and Insights. Honor the unique expression of your Phoenix energy, and experience the renewing and regenerating energy of conscious commitment to your very essential reasons for being.

This webinar series is presented in two 90-minute segments (recorded).

Prerequisites: none - open to all

Energy Exchange:
- Phases I & II Combination Energy Session: $33.00
- Phases III & IV Combination Energy Session: $33.00
- Total Energy Exchange for both events: $66.00
- Special Phoenix Bundle of both events: $44.00

ENERGIA-HANGOLÁS SOROZAT: EMF Kiegyenlítő Technika® Az Áldás Hídjai Kombinált Hangolások (Angol/Magyar) / ENERGY EVENT SERIES: EMF Balancing Technique® Bridges of Grace Combination Sessions (English/Hungarian)

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

More Views

* Required Fields

$44.00

Details

For Registration in English, click here »

EMF Kiegyenlítő Technika® Az Áldás Hídjai Kombinált Hangolások!

Energiád Előkészítése 2019-re

“Hangold fel” magad energetikailag és “állítsd be” magad multidimenziós módra! Készülj fel, mivel a 2019-es év az evolúciós alkalmak energia-frekvenciájával kezdődik. A Nagy Kibontakozás idejét élve, egyénileg és kollektíven építjük energetikai alapjainkat az “áldás hídjaiként”. Mindannyian gyors ütemben növekszünk ama képességünkben, hogy energetikailag éber tudatban éljünk. Akik azt választjuk, hogy ilyen módon kívánunk fejlődni, izgalmas és megtáltosító következő lépésekkel számolhatunk.

Hogy felkészítsük személyes energiád 2019-re, két klasszikus EMF Kiegyenlítő Technika® hangolást ajánlok fel. Az energetikai “felhangolás” fókuszával és a multidimenziós módra való “beállítással” a 2019-ben előttünk álló lehetőségekre, az első négy EMF fázis rezonanciáját tapasztalhatod meg, két izgalmas és örömteli kombinált hangolásban! Az így együtt töltött időnket ugyancsak teljessé teszik majd a Főnix Inspirációk és Meglátások energiamintái. Tiszteld saját Főnix energiád egyedi kifejezését, és tapasztald meg létezésed alapvető oka iránti tudatos elkötelezettséged megújító és regeneráló energiáját.

Szívem mélyéből tudom, hogy ez a közösen töltött idő hasznos lesz. Amikor mindannyian egyenként egyéni felelősséggel tesszük a dolgunkat, akkor az Univerzum szintén nagyszerű lendülettel végezheti a rá eső részt. Emlékezz, mint mindig, megvan az ideje a nyugalomban levésnek és megvan az ideje a cselekvésnek. Nagy értéke van, ha felismerjük, mikor és hogyan maradjunk nyugalomban és mikor és miként cselekedjünk! Válasszuk ezt … egyszerűen és hálásan … mert megtehetjük.

Szívtől Szívig a Végtelen Szeretet energiájában,
Peggy Phoenix Dubro
Az EMF Kiegyenlítő Technika® létrehozója

EMF Kiegyenlítő Technika® Online Energia-hangolások … a technika, amely a teljességbe vezet!

Ezeket a csoportos energia-hangolásokat az ember-ember kapcsolódás teljesíti ki, amit a Kollektív Háló által hozunk létre, az idő és térbeli koordinátáinkon túl. Peggy egyedi rezonanciát kezdeményez a hangolás különleges szándékához, majd a csoport által generált kollektív energiamintákkal dolgozik. Minden egyes személy Egyetemes Kalibrációs Hálója® válaszol erre személyes belső bölcsességével összhangban, ahogy “igent, nemet vagy talánt” mond önmagának.

A hangolásokon közösen teremtett koherencia a Végtelen Szeretet energiájával telített … s a Végtelen Szeretet energiájában, élő vagy, elektromos vagy, és nagymértékben átalakító erejű vagy! Bámulatos … mert te is az vagy … azok vagyunk … abszolút bámulatosak!

ENERGIA-HANGOLÁS SOROZAT - “EMF Kiegyenlítő Technika® Az Áldás Hídjai Kombinált Hangolások”

Peggy Phoenix Dubro átadásában

Angol nyelven, magyar tolmácsolással
A kétrészes sorozat 2 videó felvételt tartalmaz, valamint a privát Facebook csoport elérését1

Energia-hangolások:

Az Áldás Hídjai EMF Kiegyenlítő Technika® I-II. Kombinált Fázisok Energia-hangolás (Felvételről)

Az innovatív tettek éve, 2019, hamarosan megérkezik. Készek vagyunk a kiterjedés és növekedés következő kalandjaira, egyénileg és kollektíven. A tudatos szabadság új alapjait valóság-teremtjük, és folyamatosan lehetőségünkben áll továbbfejleszteni képességeinket az energetikailag éber tudatú élethez.

Az I-II. Fázisok ezen kombinált energia-hangolása az intellektusod és intuíciód közti egyensúlyt finomhangolja, valamint nagyban erősíti és emeli lényed érzetét és annak kifejezését. Igen alkalmas az idő, hogy amennyire csak lehetséges, továbbfejleszd evolúciós “érzékelő képességeidet”. Az Ön-irányítás és Ön-támogatás energiáit a kiteljesedett jelenlét új szintjeire élénkítjük és nemesítjük. Miért vagy itt, mi az amit felkínálsz, valamint hogyan definiálod újra választott életedet? Ezek szolgálnak alapul 2020-hoz és azon túl.

A hangolás Főnix Inspirációkat és Meglátások energiamintákat is tartalmaz, melyeket a csoport hoz létre és Peggy értelmez.

Az Áldás Hídjai EMF Kiegyenlítő Technika® III-IV. Kombinált Fázisok Energia-hangolás (Felvételről)

Az elmúlt nyolc évben egyénileg és kollektíven, mindannyian egy igen intenzív képzési időszak részesei voltunk. Ez idő alatt újfajta jártasságra tettünk szert, ahogy megtanultuk átalakítani a kihívást lehetőséggé. Megszilárdítottuk elhatározottságunkat, hogy beteljesítsük ittlétünk okát, s lelkünk Főnixmadara kész a felemelkedésre … ismét!

A III-IV kombinált fázisok energia-hangolása az energetikai áramlás jelenkori csatornáit nyitja meg, melyek elérhetőek a legértékesebb forrásod: személyes energiád egészséges, teljes-szívű keringéséhez. Sokféle módja van a nagyobb jelenlétnek, és multidimenziós lényekként csak most kezdjük felfedezni ennek mikéntjét. Emlékezz: a szabadság kulcsa, hogy olyan teljesen jelen légy, amennyire csak képes vagy rá. A jelenléted teljességében, az életed lehetőségei nagyobb részletességgel kerülhetnek felfedésre. A lehető legelőnyösebb és legjóindulatúbb tudatos választásaidat az életcélodra vonatkozóan a tudásra való képességed világítja meg, valamint az, hogy többé válsz abból, aki vagy.

A hangolás Főnix Inspirációkat és Meglátások energiamintákat is tartalmazni fog, melyeket a csoport hoz létre és Peggy értelmez.

1Privát Facebook csoport – folyamatos támogatás egymás, valamint Peggy jelenlétében!

Energia Csereforgalom:
- I-II Fázisok Kombinált Energia-hangolás: $33.00
- III-IV Fázisok Kombinált Energia-hangolás: $33.00
- A két hangolás teljes energia csereforgalma: $66.00
- Mindkét hangolás egyedi Főnix Csomagban: $44.00

EMF Balancing Technique® Bridges of Grace Combination Sessions!

Preparing Your Energy for 2019

“Tune up” energetically and “tune in” multidimensionally! Get ready, as the year 2019 begins with the energy frequency of evolutionary opportunities. In these times of The Great Evolution, we have personally and collectively been building our energetic foundations as “bridges of grace”. We are all growing rapidly in our abilities to live life energetically aware. The next steps for those of you who choose to grow in this way are exciting and empowering.

To prepare your personal energy for 2019 I am offering 2 classical EMF Balancing Technique® sessions. With the focus on “tuning up” energetically and “tuning in” multidimensionally to the opportunities ahead in 2019, you will experience the unique resonance of the first four EMF phases in two exciting and joy-filled combination sessions! Our time together will also be filled with the supportive energy patterns of Phoenix Inspirations and Insights. Honor the unique expression of your Phoenix energy, and experience the renewing and regenerating energy of conscious commitment to your very essential reasons for being.

From deep in my heart, I know this will be time well spent together. When we each take personal responsibility to do our part, the Universe may then do the Universe's part with even greater resources. Remember, as always there is a time to be still and a time to take action. Knowing when and how to be still and when and how to take action is golden! Let’s choose to do this … simply and gratefully… because we can.

Heart to Heart in the energy of Infinite Love,
Peggy Phoenix Dubro
Originator of the EMF Balancing Technique®

EMF Balancing Technique® Online Energy Sessions … the technique that goes beyond!

These group energy sessions are empowered by the human to human connections we make through the Collective Lattice, beyond our time and space coordinates. Peggy initiates a unique resonance for the specific intent of the session, then works with the collective energy patterns generated for the session. Each individual's Universal Calibration Lattice® responds according to their own personal inner wisdom as they say “yes, no, or maybe :-)” to themselves.

The coherence generated together during these sessions is filled with the energy of Infinite Love … and in the energy of Infinite Love, you are alive, electrical, and highly transformative! Amazing … because you are … we are … absolutely amazing!

ENERGY EVENT SERIES - “EMF Balancing Technique® Bridges of Grace Combination Sessions”

Presented by Peggy Phoenix Dubro

Presented in English with Hungarian translation
This two-part course includes 2 video recordings and access to private a Facebook support page1

Energy Events:

Bridges of Grace Phases I & II Combination EMF Balancing Technique® Energy Session (Recorded)

The year of innovative action, 2019, is almost here. We are ready for our next adventures of expansion and growth, personally and collectively. We are co-creating new foundations for conscious freedom, and we have an ongoing opportunity as we continue to evolve our abilities to live our lives energetically aware.

This combination Phases I & II energy session fine tunes the balance between your intellect and your intuition, greatly strengthening and enhancing your sense of being and expressing. It is a very opportune time to develop your evolutionary “sense abilities” as much as possible now. The energies of Self-direction and Self-support will be energized and elevated to new levels of empowered presence. Why are you here, what do you have to offer, and how can you redefine your life of choice? These are the foundations for 2020 and beyond.

This session will also include Phoenix Inspiration and Insights energy patterns co-created by the group and translated by Peggy.

Bridges of Grace Phases III & IV Combination EMF Balancing Technique® Energy Session (Recorded)

Personally and collectively in the last eight years, we have all participated in a sometimes intense universal training period. During this time we have developed new skills as we have learned how to transform challenge into opportunity. We have strengthened our resolve to fulfill our reason for being here, and the Phoenix of our spirit is ready to rise … again!

This combination Phases III & IV energy session will open contemporary channels of energetic flow now available to create healthy, wholehearted circulation of your most precious resource: your personal energy. There are so many ways to become more present, and as multidimensional beings we are just beginning to discover how we do this. Remember: the key to freedom is to be as fully present as you can be. In the fullness of your presence, the energy of your life potentials can now be revealed in greater detail. Your most beneficial and benevolent conscious choices for your life of purpose are illuminated by your ability to know and be more of who you are.

This session will also include Phoenix Inspiration and Insights energy patterns co-created by the group and translated by Peggy.

1Private Facebook page – continuing support in the presence of one another, and in the presence of Peggy!

Energy Exchange:
- Phases I & II Combination Energy Session: $33.00
- Phases III & IV Combination Energy Session: $33.00
- Total Energy Exchange for both events: $66.00
- Special Phoenix Bundle of both events: $44.00


"There is a shift happening in the 3rd dimension that appears to be filled with change, fear, anxiety, and uncertainty. However, when you look at this shift in a quantum way, it includes healing, a balance of life, and even mastery. Looking through the lens of the Lattice is the quantum tool that will support you as you come to know yourself as the Quantum One throughout all the layers of your DNA. Oh, but we'll leave it to the teacher, Peggy, to tell you about this. [Kryon wink]"
Lee Carroll - Author, The Twelve Layers of DNA (An Esoteric Study of the Mastery Within)

“Peggy’s innovative work with the field of all life leads us to the place in ourselves where love, healing, and peace begin. Her techniques are practical, effective, and they work!”
Gregg Braden – Author of The Isaiah Effect, The God Code, The Divine Matrix, Deep Truth, The Turning Point

”Peggy sees humanity differently than most … she looks at you without judgment, and she looks at other teachers and other energy modalities without judgment. For she understands the integrity and the intent of the heart. And so it is that there has been no accident that this profound teacher is here today on the planet.”
Lee Carroll – Author of the Kryon material

“Peggy is a genuine and powerful voice for unity. Her love of humanity is unmistakable, unquestionable, and without question part of the age of empowerment in the family of humanity.”
Steve Rother - Author & Channel for The Group

“I met Peggy in Banff Canada in 1997, and received one of the most amazing healings of my life. The energy was utterly astonishing,so pure, so potent and so balancing...”
James Tyberonn - Author & Channel for Archangel Metatron

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.