Welcome to The Symbol Worldwide Store

Online Training

Items 1 to 10 of 82 total

per page
Page:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Grid  List 

Set Descending Direction
 1. EMF BALANCING TECHNIQUE® ONLINE TRAINING: The Universal Calibration Lattice® (UCL) Workshop & Phases I-IV Training (English/Spanish)

  EMF BALANCING TECHNIQUE® ONLINE TRAINING: The Universal Calibration Lattice® (UCL) Workshop & Phases I-IV Training (English/Spanish)

  $0.00

  Para Inscripción en Español, click aquí » Per la registrazione in italiano, clicca qui » Para Inscrições em Português, clique aqui » A magyar nyelven való regisztráláshoz, kattints ide » EMF Balancing Technique® Online Training - Personal Growth Program: The Universal Calibration Lattice® (UCL) Workshop & Phases I-IV Training. After 22 years of teaching the EMF Balancing Technique® in multiple languages all around the world, I am delighted to be offering this elegant and comprehensive Personal Growth Program in an interactive, online format. In this era of the Great Evolution, we are raising the frequency of our energy in a most conscious and coherent way, personally and collectively. On some level each of us know we chose to be here at this very time! This work was born in 1988 when I experienced the energy of “no beginning and no end” and the resonant pattern of the Universal Calibration Lattice® was activated within my field. At that time, I received a clear message: “One day human beings will know the importance of the electromagnetic field and conscious evolution.” That day is here, and the human electromagnetic field is a subject of interest all over the world. This Personal Growth Training is presented online in twelve 3-hour classes (live or recorded). Prerequisites (UCL Workshop): None - open to all Prerequisites (Phases I-IV Training): Completion of UCL Workshop Dates/Times: UCL WORKSHOP: Wednesday November 11 (Recorded) Sunday November 15 (Recorded) PHASES I-IV TRAINING: Phase I: Wednesday November 18 (Recorded) Sunday November 22 (Recorded) Phase II: Wednesday November 25 (Recorded) Sunday November 29 (Recorded) Phase III: Wednesday December 16 (Recorded) Sunday December 20 (Recorded) Phase IV: Wednesday January 6 (Recorded) Sunday January 10 (Recorded) Wednesday January 13 (Recorded) Sunday January 17 | 11:00am - 2:00pm EST

  NEXT WEBINAR: Phase IV Final Class Sunday January 17th 11:00am - 2:00pm EST

  Time Zone Converter » Tuition: Bundle of UCL workshop & Phases I-IV Training: - Special Tuition: $770.00 - Tuition to repeat training (EMF Teachers, EMF Practitioners & Personal Growth students): $220.00 (Regular Tuition: $990.00) Payment plans available » Learn More
 2. EMF KIEGYENLÍTŐ TECHNIKA® ONLINE KÉPZÉS: Universal Calibration Lattice® (UCL) Workshop & I-IV. Fázis Képzés (Magyar)

  EMF KIEGYENLÍTŐ TECHNIKA® ONLINE KÉPZÉS: Universal Calibration Lattice® (UCL) Workshop & I-IV. Fázis Képzés (Magyar)

  $0.00

  Gyors áttekintés

  For Registration in English, click here » EMF Kiegyenlítő Technika® Online Képzés - Személyiségfejlesztő Program: Universal Calibration Lattice® (UCL) Workshop & I-IV. Fázis Képzés. Az EMF Kiegyenlítő Technika® 22 éven át, számos nyelven történő tanítása után, most nagy örömmel nyújtom át ezt az elegáns és átfogó Személyiségfejlesztő Programot - interaktív, online formában. A Nagy Kibontakozásnak ebben a korszakában, az energiánk frekvenciáját igen tudatos és koherens módon emeljük, személyesen és kollektíven. Valamilyen szinten mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy mi választottuk, hogy itt legyünk, pont ebben az időben! Ez a munka 1988-ban született, amikor megtapasztaltam a “kezdet és vég nélküliség” energiáját, és az Universal Calibration Lattice® / Univerzális Kalibrációs Háló rezonancia mintája aktiválásra került a személyes energiamezőmben. Az akkor kapott üzenet világos volt: “Egy napon az emberek tudni fognak az elektromágneses tér fontosságáról és a tudatos evolúcióról.” Ez a nap eljött, és az emberi elektromágneses mező iránt megnőtt az érdeklődés világszerte. A Személyiségfejlesztő Képzés online kerül átadásra, tizenkét 3 órás képzés formájában (élő adásban vagy felvételről). Előfeltétele (UCL Workshop): Nincs - nyitott mindenki számára Előfeltétele (I-IV. Fázis Képzés): UCL Workshop elvégzése Időpontok: UCL WORKSHOP: 1. képzési nap: Szerda november 11. (Felvételről) 2. képzési nap: Vasárnap november 15. (Felvételről) I-IV. FÁZIS KÉPZÉS: I. Fázis: Szerda november 18. (Felvételről) Vasárnap november 22. (Felvételről) II. Fázis: Szerda november 25. (Felvételről) Vasárnap november 29. (Felvételről) III. Fázis: Szerda december 16. (Felvételről) Vasárnap december 20. (Felvételről) IV. Fázis: Szerda január 6. (Felvételről) Vasárnap január 10. (Felvételről) Szerda január 13. (Felvételről) Vasárnap január 17. | 11:00am - 2:00pm EST (17:00-20:00 budapesti idő szerint)

  KÖVETKEZŐ WEBINÁRIUM: IV. Fázis Záró Vasárnap január 17. 11:00am - 2:00pm EST (17:00-20:00 budapesti idő szerint)

  Időzóna átalakító » Képzési Díj: UCL Workshop & I-IV. Fázis Képzés csomagban: - Egyedi képzési díj: $770.00 - Képzési díj ismétlőknek (EMF Tanárok, EMF Kezelők és Személyiségfejlesztő tanítványok): $220.00 (Normál képzési díj: $990.00) Részletfizetés lehetséges » Learn More
 3. ENERGY EVENT SERIES: Teacher of Teachers Master Activation Series (English/Spanish)

  ENERGY EVENT SERIES: Teacher of Teachers Master Activation Series (English/Spanish)

  $333.00

  Para Inscripción en Español, click aquí » Per la registrazione in italiano, clicca qui » Para Inscrições em Português, clique aqui » A magyar nyelven való regisztráláshoz, kattints ide » Teacher of Teachers Master Activation Series - a two-part, six-session webinar series. Activate the Teacher of Teachers frequency! Initiate the Spark of the Great Evolution within yourself and in others!! Offered in Infinite Love, you are joyfully invited to make a difference with the extraordinary energy of the Teacher of Teachers Master Activation. This highly refined, powerful energetic frequency is finally ready and will be activated during a six-part intensive experience in April, May & June. This webinar series is presented in six 90-minute segments (recorded). Prerequisites: none - open to all Tuition: Teacher of Teachers Master Activation Series Bundle of all 6 Sessions: - Tuition: $333 Payment plan available » You will receive a Certificate of Recognition as a Teacher of Teachers Master Activator for this very special series. Learn More
 4. ENERGIA-HANGOLÁS SOROZAT: Az Egyetemes Mező, Egyediként és Egybeforrottként - Mester Aktiválás Sorozat (Magyar)

  ENERGIA-HANGOLÁS SOROZAT: Az Egyetemes Mező, Egyediként és Egybeforrottként - Mester Aktiválás Sorozat (Magyar)

  $333.00

  Gyors áttekintés

  For Registration in English, click here » Az Egyetemes Mező, Egyediként és Egybeforrottként - Mester Aktiválás Sorozat - harom blokkból álló, kilencrészes webinárium sorozat. Nézd meg a bevezető videót » Az Egyetemes Mező, Egyediként és Egybeforrottként igen kivételes Mester Aktiválás Sorozat, melynek a szándéka, hogy fokozza kommunikálási képességedet önmagaddal és másokkal, az Egyetemes Mezővel való személyes kapcsolódásodon keresztül. A személyes kapcsolódásodat az energia anatómiád egyik fontos rendszere adja, melyet Univerzális Kalibrációs Hálónak® (UCL, Háló) hívunk. Az UCL/ Háló tudatos működtetése az energetikai kommunikáció kivételes minőségét teremti meg, a szándékaid pedig koherensebbekké és erőteljesebbekké válnak. Az egyes egyén által kiváltott egyedi frekvencia tiszteletben tartása új pályákat nyit meg az evolúciós energiák előtt, melyek rendkívül fontosak a Nagy Kibontakozás ezen nagyjelentőségű idejében. Ebben a Mester Aktiválás Sorozatban, megkapod az aktiválást és elsajátítod, hogyan haladhatsz a kibontakoztatásában. Azt is megtanulod, hogyan vezesd le az aktiválást másoknak, valamint, hogy miként tanítsd meg másoknak, hogy az aktiválást aztán ők is levezethessék. E bizonyítványt adó sorozat személyes szinten kiteljesítő, az életet felfokozó hatású, s a Végtelen Szeretet energiájában kerül örömteli átadásra. A webinárium sorozat kilenc 90 perces részből áll (felvételről). Előfeltétele: nincs - nyitott mindenki számára A képzés ára: Mind a 9 rész egy csomagban: - Alkalmi Főnix Ár: $333.00 (Normál Ár: $444.00) Részletfizetés lehetséges » Az Egyetemes Mező, Egyediként és Egybeforrotként Mester Aktivátori elismerő oklevelet fogod megkapni e rendkívüli sorozat elvégzése után. Learn More
 5. ENERGY EVENT SERIES: The Universal Field, Unique & United - Master Activation Series (English/Spanish)

  ENERGY EVENT SERIES: The Universal Field, Unique & United - Master Activation Series (English/Spanish)

  $333.00

  Para Inscripción en Español, click aquí » Per la registrazione in italiano, clicca qui » Para Inscrições em Português, clique aqui » A magyar nyelven való regisztráláshoz, kattints ide » The Universal Field, Unique & United - Master Activation Series - a three-part, nine-session webinar series. Watch the introductory video » The Universal Field, Unique & United is an extraordinary Master Activation Series designed to increase your ability to communicate with yourself and others through your personal connection to the Universal Field. Your personal connection is an important system in your energy anatomy called the Universal Calibration Lattice® (UCL). Consciously working with the UCL co-creates an extraordinary quality of energetic communication, and your intentions become more coherent and powerful. Honoring the unique frequency that each person generates opens new pathways for the evolutionary energies that are so important in these remarkable times of The Great Evolution. In this Master Activation Series, you will receive the activation and learn how to continue with its development. You will also learn how to give the activation to others, and you will even learn to teach others how to give the activation. This certification series is personally empowering, life-enhancing, and joyfully offered in the energy of Infinite Love. This webinar series is presented in nine 90-minute segments (recorded). Prerequisites: none - open to all Tuition: Bundle of all 9 Sessions: - Special Phoenix Tuition: $333.00 (Regular Tuition: $444.00) Payment plan available » You will receive a Certificate of Recognition as a The Universal Field, Unique & United Master Activator for this very special series. Learn More
 6. ENERGIA-HANGOLÁS SOROZAT: Tanárok Tanára Mester Aktiválás Sorozat (Magyar)

  ENERGIA-HANGOLÁS SOROZAT: Tanárok Tanára Mester Aktiválás Sorozat (Magyar)

  $333.00

  Gyors áttekintés

  For Registration in English, click here » Tanárok Tanára Mester Aktiválás Sorozat - két blokkból álló, hatrészes webinárium sorozat. Aktiváld a Tanárok Tanára frekvenciát! Hívd elő a Nagy Kibontakozás Szikráját önmagadban és másokban! A Végtelen Szeretetben felkínálva, örömmel hívlak, hogy légy a változás eszköze a Tanárok Tanára Mester Aktiválás elképesztően különleges energiájával. Ez az igen kifinomult, erőteljes energetikai frekvencia végre készen áll és aktiválásra kerül az április-május-június hónapokra ütemezett hatrészes intenzív megtapasztalás során. A webinárium sorozat hat 90 perces részből áll (felvételről). Előfeltétele: nincs - nyitott mindenki számára A képzés ára: Tanárok Tanára Mester Aktiválás Sorozat: Mind a 6 rész egy csomagban: - A képzés ára: $333 Részletfizetés lehetséges » A Tanárok Tanára Mester Aktivátori elismerő oklevelet fogod megkapni e rendkívüli sorozat elvégzése után. Learn More
 7. ENERGY EVENT SERIES: Evolutionary Ascension … Spiraling Up! A Master Activation Series (English/Spanish)

  ENERGY EVENT SERIES: Evolutionary Ascension … Spiraling Up! A Master Activation Series (English/Spanish)

  $0.00

  Para Inscripción en Español, click aquí » Per la registrazione in italiano, clicca qui » Para Inscrições em Português, clique aqui » A magyar nyelven való regisztráláshoz, kattints ide » Evolutionary Ascension … Spiraling Up! A Master Activation Series - a three-part, nine-session webinar series. Beautiful teachings about ascension are plentiful, offering many understandings. The meaning of “ascension” may be very personal, especially for those dedicated to refining their personal energy on the path of individual evolution and collective evolution. In the most recent master activation series, I was inspired by Ahnya to use the word “ascension”. Even though I resisted, the word “ascension” was given again and again throughout the activations. I am humbled and delighted to realize we are now being invited to access new energies and new tools for ascension as the evolutionaries we are! Evolutionary Ascension … Spiraling Up offers the next steps in this Great Evolution. They are presented in this series to accelerate our personal ascension processes and increase our abilities to accomplish what we came here to do. This webinar series is presented in nine 90-minute segments (recorded). Prerequisites: none - open to all Tuition: Evolutionary Ascension … Spiraling Up! A Master Activation Series: “Universal Trust, Spiraling Up Phoenix Style” - Tuition: $155.00 “Universal Co-Creation, Spiraling Up Phoenix Style” - Tuition: $155.00 “Universal Integration, Spiraling Up Phoenix Style” - Tuition: $155.00 Bundle of all 9 Sessions: - Tuition: $444 ($465 value) Payment plans available » If you choose to participate in all 9 sessions of the series, you will receive a Certificate of Recognition as a Master Activator for this very special series. Learn More
 8. ENERGY EVENT SERIES: The Moon & YOU! The Moon & US! Templates of Mastery - Lunar Cycle Series August & September (English/Spanish)

  ENERGY EVENT SERIES: The Moon & YOU! The Moon & US! Templates of Mastery - Lunar Cycle Series August & September (English/Spanish)

  $88.00

  Para Inscripción en Español, click aquí » A magyar nyelven való regisztráláshoz, kattints ide » The Moon & YOU! The Moon & US! Templates of Mastery - a four-part webinar series. Watch the free event » You are a unique expression of the Universe! With that truth in mind I share my thoughts with you. The universal energy we are experiencing now empowers our ability to make the most unique and deepest transformations of our lives! This energy asks us to develop greater coherence in our knowing when and how to take action and when and how to be still. To strengthen this state of being, I am offering 4 completely new Phoenix Insights and Inspirations sessions in combination with the Templates of Mastery, strengthening our ability to feel, sense, think, and act, with greater discernment and coherence. These are going to be great sessions! This webinar series is presented in four 90-minute segments (recorded). Prerequisites: none - open to all Energy Exchange: The Moon & YOU! The Moon & US! Templates of Mastery: Full Moon & the Template of Infinite Love New Moon & Templates of Infinite Compassion Full Moon & Templates of Infinite Presence New Moon & Template of Infinite Wisdom Bundle of all 4 Events: - Energy Exchange: $133.00 - Transformation Special: $88.00 Learn More
 9. ENERGIA-HANGOLÁS SOROZAT: Az Egyetemes Kalibrációs Háló® Továbbfejlődik! - 8 Kapu Mester Aktiválás Sorozat (Magyar)

  ENERGIA-HANGOLÁS SOROZAT: Az Egyetemes Kalibrációs Háló® Továbbfejlődik! - 8 Kapu Mester Aktiválás Sorozat (Magyar)

  $0.00

  Gyors áttekintés

  For Registration in English, click here » Az Egyetemes Kalibrációs Háló® Továbbfejlődik! - 8 Kapu Mester Aktiválás Sorozat - kilencrészes webinárium sorozat. Nézd meg az ajándék bevezető videót » Nézd meg az 1. alkalom ajándék videóját » Íme a legizgalmasabb és -magasfokúbb Mester Aktiválás Sorozat, amire készen állsz! Továbbfejlődésben vagy te magad, csakúgy mint személyes kapcsolatod minden - ismert és ismeretlen - élővel. Új kapuk nyílnak meg az Egyetemes Kalibrációs Hálódon® belül, a lehető legelegánsabb és koherensebb módokon megerősítve a kapcsolódást a személyes, kollektív, valamint egyetemes tudatosság között. Gyakran mondják “Te vagy az Univerzum!” Önvalód egyedi megértése az univerzum kiterjedt kifejeződéseként most világosabbá, aktívabbá és hatékonyabbá válhat a mindennapi életedben. A webinárium sorozat kilenc 90 perces részből áll (felvételről). Előfeltétele: nincs - nyitott mindenki számára A képzés ára: Az Egyetemes Kalibrációs Háló® Továbbfejlődik! 8 Kapu Mester Aktiválás Sorozat: “Egyetemes Ősök/Elődök! Főnix Stílusban” - A képzés ára: $155.00 “Egyetemes DNS és Evolúciós Tudatosság! Főnix Stílusban” - A képzés ára: $155.00 “Az Egyetemes Aranyszívűeké a Bátorság! Főnix Stílusban” - A képzés ára: $155.00 Mind a 9 rész egy csomagban: - A képzés ára: $444 ($465 értékben) Részletfizetés lehetséges » Ha mind a 9 alkalmon részt veszel, akkor ennek az igen különleges sorozatnak a Mester Aktivátori elismerő bizonyítványát fogod megkapni. Learn More
 10. ENERGY EVENT SERIES: The Universal Calibration Lattice® Evolves! - 8 Gates Master Activation Series (English/Spanish)

  ENERGY EVENT SERIES: The Universal Calibration Lattice® Evolves! - 8 Gates Master Activation Series (English/Spanish)

  $0.00

  Para Inscripción en Español, click aquí » Per la registrazione in italiano, clicca qui » Para Inscrições em Português, clique aqui » A magyar nyelven való regisztráláshoz, kattints ide » The Universal Calibration Lattice® Evolves! - 8 Gates Master Activation Series - a nine-part webinar series. The most exciting and advanced Master Activation Series is here, and you are ready! You are evolving, and so is your personal relationship with all life, known and unknown. New gateways are opening within your Universal Calibration Lattice®, strengthening the connection between your personal, collective, and universal consciousness in the most elegant and coherent ways possible. It is often said “You are the Universe!” Your unique understanding of Self as an extended expression of the universe can now become clearer, more active, and more effective in your daily life. This webinar series is presented in nine 90-minute segments (recorded). Prerequisites: none - open to all Tuition: The Universal Calibration Lattice® Evolves! 8 Gates Master Activation Series: “Universal Ancestry! Phoenix Style” - Tuition: $155.00 “Universal DNA & Evolutionary Consciousness! Phoenix Style” - Tuition: $155.00 “Universal Hearts of Gold Go Bold! Phoenix Style” - Tuition: $155.00 Bundle of all 9 Sessions: - Tuition: $444 ($465 value) Payment plans available » If you choose to participate in all 9 sessions of the series, you will receive a Certificate of Recognition as a Master Activator for this very special series. Learn More

Items 1 to 10 of 82 total

per page
Page:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Grid  List 

Set Descending Direction